Test1

Từ Wikiethnies - Ethnie Bahnar (Vietnam)

(Khác biệt giữa các bản)
(Trang mới: DIOÂNG DIÔÊ AXAI. Roih ‘nôêng tôm rôh tôh tang haêp ‘môêi yôh, roih kô Xet ‘neâÊ boih ‘boâh tô’ngla hnhaêng tih adruh truh dôdaêm boih, troê xônaêm ioê...)

Phiên bản lúc 08:11, ngày 28 tháng 3 năm 2011

Công cụ cá nhân
languages