Trang Chính

Từ Wikiethnies - Ethnie Bahnar (Vietnam)

(Khác biệt giữa các bản)
-
<big>'''MediaWiki đã được cài đặt thành công.'''</big>
+
Welcome to our wiki !
-
Xin đọc [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Hướng dẫn sử dụng] để biết thêm thông tin về cách sử dụng phần mềm wiki.
+
== Encyclopedia's sections ==
 +
[[Hình:livre_ouvert.jpg|thumb]]
 +
The Encyclopedia contains three sections listed below : you can choose one.
 +
*[[:Category:Words | Dictionnary]]
 +
*[[:Category:Adages | Adages ]]
 +
*[[:Category:Riddles | Riddles ]]
-
== Để bắt đầu ==
 
-
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Danh sách các thiết lập cấu hình]
+
 
-
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ Các câu hỏi thường gặp MediaWiki]
+
 
-
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Danh sách gửi thư về việc phát hành MediaWiki]
+
 
 +
 
 +
== Technical help ==
 +
For technical advices, please read the [[technical specifications]]

Phiên bản lúc 02:59, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Công cụ cá nhân
languages